REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
KWIACIARNIA.BAJECZNA.EU

 §1

Przedsiębiorca, kontakt

 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem https://kwiaciarnia.bajeczna.eu  jest Kwiaciarnia Bajeczna znajdująca się pod adresem: 42-600 Tarnowskie Góry, Pl. Żwirki i Wigury 5, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. ABRO-CAR GRZEGORZ SKRZYPULEC, SIEDZIBA: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Plebiscytowa 15, NIP: 645-101-97-37, REGON: 271409360 (dalej „KWIACIARNIA BAJECZNA”), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Organem prowadzącym rejestr jest Minister Rozwoju.
 2. Klient ma możliwość kontaktu z KWIACIARNIĄ  prowadzącą sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
 • pod adresem: 42-600 Tarnowskie Góry, Pl. Żwirki i Wigury 5
 • telefonicznie pod numerem  32 285 89 39
 • telefonicznie Z WŁAŚCICIELEM pod numerem 693 629 626
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: bajeczna.kwiaciarnia@onet.eu
 • przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

 §2

Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które przetwarzamy na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 §3

Zamawianie towarów

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową kwiaciarnia.bajeczna.eu
 2. Dla zrealizowania procesu zamówienia w sklepie internetowym konieczna będzie akceptacja niniejszego Regulaminu sklepu internetowego.
 3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone.
 4. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, WYBIERAJĄC Z KARTY PRODUKTU podaj specyficzne informacje,niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Po wybraniu przez Klienta towaru należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.
 6. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy”, następuje przeniesienie do strony zamówienia.
 7. Na stronie zamówienia należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.
 8. Na stronie zamówienia klient ma możliwość założenia konta. Po założeniu konta / zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień; zarządzanie adresami płatności i wysyłek.
 9. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.
 10. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części – Wybierz płatność – płatności online.
 11. Autoryzacji płatności online dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online iMoje. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji.
 12. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 13. W przypadku płatności online, po dokonaniu płatności Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
 14. Brak zapłaty online oznacza, że zamówienie nie zostało prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 15. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.
 16. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.

§4

Ceny

 1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

 §5

Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

 §6

Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski lub do wybranych krajów Unii Europejskiej. Towar tzw. „żywy” czyli bukiety i rośliny, dostarczane są osobiście przez kuriera KWIACIARNI BAJECZNA .
 2. Dostarczaniem zamówień pozostałych zajmuje się wybrana przez KWIACIARNIĘ BAJECZNA firma kurierska.
 3. W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję dostawy do paczkomatu InPost, Klient otrzyma od operatora paczkomatu wiadomość mailową lub wiadomość tekstową SMS z kodem umożliwiającym odbiór przesyłki z paczkomatu InPost.

 §7

Formy płatności za zamówienie

 1. Akceptowane metody płatności: Blik, Karty płatnicze, e-przelewy, PayPal, Twisto – imoje płacę później. Przelew: dostępne są przelewy online dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów KWIACIARNI BAJECZNA. Po dokonaniu wyboru Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a wybranym operatorem płatności. 

 §8

Wykonanie umowy – termin

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, KWIACIARNIA BAJECZNA zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 5-6 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia, chyba że w opisie zamówienia termin ten został inaczej określony – dotyczy dostaw kwiatów, bukietów i roślin „żywych”

 §9

Koszt dostawy

Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności. Koszty dostawy produktów od 0 do 100 zł

 §10

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach niniejszego serwisu nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. rośliny cięte i doniczkowe);
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa KWIACIARNI BAJECZNA jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie Formularza odstąpienia od umowy na adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Pl. Żwirki i Wigury 5
 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 2. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Zakupione towary (rzeczy) należy odesłać na adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Pl. Żwirki i Wigury 5. KWIACIARNIA BAJECZNA preferuje zwrot zakupionych towarów jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Zapis nie dotyczy żywego materiału roślinnego lub wykonanych z niego kompozycji .Reklamacje na żywy materiał roślinny przyjmowane są w ciągu 24 godzin od doręczenia go  kupującemu.W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia, koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

 §11

Reklamacje

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów KWIACIARNIA BAJECZNA ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym działającym pod adresem kwiaciarnia.bajeczna.eu może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
 3. Reklamację można złożyć w sklepie stacjonarnym lub drogą pocztową.
 4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez KWIACIARNIĘ BAJECZNA formularz reklamacyjny (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta), który można wypełnić online lub wydrukować.
 5. W przypadku reklamacji towar należy odesłać na adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Pl. Żwirki i Wigury 5  Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że KWIACIARNIA BAJECZNA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez KWIACIARNIĘ BAJECZNA albo KWIACIARNIA  BAJECZNA nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez KWIACIARNIĘ BAJECZNA usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez KWIACIARNIA BAJECZNA. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 8. KWIACIARNIA BAJECZNA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.
 9. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone wraz z dołączeniem zdjęć towaru w ciągu 12 godzin od terminu doręczenia. Inne, w ciągu 2 dni od daty doręczenia.
 10. Reklamacja może być dokonana za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu i przesłania go drogą mailową na adres sklepu. Reklamacje na żywy materiał roślinny zgłosić  należy telefonicznie w terminie do 24 godzin. 

 §12

Wystawienie faktury

W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.

 §13

Kupony rabatowe

 1. KWIACIARNIA BAJECZNA zobowiązuje się do uwzględnienia przy zakupie Kuponu Rabatowego, jeśli taki został przekazany Nabywcy spośród dostępnych progów cenowych: darmowa wysyłka, minus 50 PLN, minus 100 PLN, minus 150 PLN, minus 3%, minus 5%, minus 10%, minus 15%, minus 20%, minus 25% minus 30% oraz przyjęcia go do realizacji w sklepie internetowym.
 2. Użytkownik dokonuje realizacji Kuponu Rabatowego poprzez wpisanie go przed dokonaniem płatności za towar na stronie Koszyka, a następnie uaktualnienie Koszyka.

 §14

Karta podarunkowa

 1. KWIACIARNIA BAJECZNA zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej w zamian za środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej wybranej przez Nabywcę spośród dostępnych progów cenowych oraz przyjęcia jej do realizacji w sklepie stacjonarnym lub w sklepie internetowym. Informacja o dostępnych Kartach Podarunkowych jest udzielana na zapytanie Nabywcy.
 2. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia, w którym dokonano nabycia i wydania Karty Podarunkowej. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 3. KWIACIARNIA BAJECZNA nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.
 4. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec KWIACIARNIA BAJECZNA w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej po jej wydaniu Nabywcy.
 5. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi sklepu stacjonarnego oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem płatności za towar.
 6. W przypadku, gdy cena towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej przekracza wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny towarów oraz wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej.
 7. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do dokonywania jednokrotnych zakupów z jej wykorzystaniem, niezależnie od tego, czy owa jednorazowa transakcja wyczerpie nominał zapisany na karcie Podarunkowej. Tym samym w przypadku, gdy cena towarów nabytych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest niższa niż wartość na jaką opiewa Karta Podarunkowa, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy pomiędzy wartością nabytych towarów a wartością Karty Podarunkowej.
 8. Do towarów nabytych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej stosuje się procedurę reklamacji określoną postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami dotyczącymi rękojmi.
 9. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne, w oparciu o przepis art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 §15

Warunki wysyłki i dostawy kwiatów

w ramach usługi dostawy kwiatów pod wskazany adres

 1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się w następujących terminach:
  • doręczenie kwiatów w dniu składania zamówienia – pod warunkiem złożenia i opłacenia zamówienia do godziny 12:00 (w dni robocze),
  • doręczenie kwiatów w sobotę i niedzielę – pod warunkiem złożenia i opłacenia zamówienia do godziny 12:00 w sobotę.

Złożenie zamówienia po godzinie 12:00 skutkuje niemożliwością dostawy zamówionych produktów w dniu składania zamówienia.

 1. Realizacja zamówień odbywa się w następujących godzinach:
  • od godziny 8:00 do godziny 20:00 od poniedziałku do piątku,
  • od godziny 9:00 do godziny 19:00 w soboty i niedziele.
 1. Klient może podać przybliżony czas realizacji zlecenia, jednakże KWIACIARNIA BAJECZNA nie jest związany wskazaną godziną dostawy.
 2. KWIACIARNIA BAJECZNA nie gwarantuje realizacji dostaw przesyłek w godzinie doręczenia wskazanej przez klienta w następujących dniach: 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki). W te dni KWIACIARNIA BAJECZNA realizuje zamówienia w godzinach od 8:00 do 21:00.
 3. Aby zapewnić skuteczność realizacji zamówienia, należy podać numer telefonu kontaktowego do odbiorcy.
 4. KWIACIARNIA BAJECZNA realizując zamówienie – w razie konieczności – może skontaktować się z odbiorcą w celu potwierdzenia adresu i czasu doręczenia. Podczas takiego kontaktu odbiorca nie jest informowany o charakterze przesyłki, zachowujemy formę niespodzianki.
 5. Odbiorcę prosimy o pisemne potwierdzenie odbioru przesyłki, z wyjątkiem pogrzebów.
 6. Odbiorca (wskazany przez Klienta) ma prawo odmowy przyjęcia przesyłki, co oświadcza na potwierdzeniu doręczenia. Takie zlecenie uznajemy za zrealizowane.
 7. KWIACIARNIA BAJECZNA zastrzega sobie prawo pozostawienia przesyłki na recepcji budynku (np. w przypadku dostarczenia przesyłki do instytucji publicznej).
 8. Dane nadawcy nie są udostępniane odbiorcom przesyłek kwiatowych. Do komunikacji z odbiorcą służy bilecik, w którym nadawca może się podpisać.

 §16

Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

 §17

Niniejszy Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawień przysługujących konsumentowi na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.